Oppbevaring av våpen

Du må oppbevare registreringspliktige skytevåpen og våpendeler i et FG-godkjent våpenskap på din faste adresse, slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Våpen skal ikke være ladd når det oppbevares i våpenskap. Ammunisjon skal oppbevares nedlåst, men det er ikke krav om våpenskap. Her er det tilstrekkelig at ammunisjonen oppbevares nedlåst i skuff, skap eller lignende. Det er tillatt å oppbevare inntil 2.000 patroner i våpenskapet.

Det er ikke tillatt å oppbevare skytevåpen i en ubebodd bolig. Dette gjelder for eksempel fritidsboliger, hytter, garasjer, uthus.

For midlertidig oppbevaring av skytevåpen, for eksempel under jakt, gjelder ikke kravet om våpenskap. Våpenforskriften krever imidlertid at både våpen og ammunisjon skal oppbevares under forsvarlig tilsyn. Videre må våpenet være tømt for ammunisjon og tildekket under transport. Dersom du forlater våpenet uten tilsyn, må du ta med en vital del, slik at våpenet ikke fungerer. Det samme gjelder for våpen som oppbevares i bil.

Politiet kan kontrollere at oppbevaring av skytevåpen skjer etter retningslinjene i våpenforskriften.

 Link til politiets sider med informasjon