Dynamisk skyting

Skytegrenen ble tidligere kalt Stridsskyting eller Praktisk skyting, men i dagens samfunn prøver en å ytterligere fremheve det sportslige aspektet da ingen annen skytesport er så variert og stiller så store krav til utøveren som nettopp dynamisk.

For å kunne begynne med dynamisk skyting stilles det følgende krav:

Dynamisk skyting har ingen faste programmer og alle utfordringer skytteren stilles over for er variable. Sporten ivaretas internasjonalt av International Practical Shooting Confederation (IPSC), som ble stiftet i 1976. Norges Forbund for Praktisk Skyting (idag DSSN), dukket opp i 1979, og er den «norske grenen» av IPSC.

Prinsippene som definerer dynamisk skyting er «Diligentia - Vis - Celeritas» (DVC), eller på norsk: «Presisjon - Kraft - Hurtighet». Sporten er en balanse mellom disse der du må skyte så hurtig som mulig og samtidig treffe så godt som mulig. Kraft (vis) ivaretas gjennom det som kalles faktor. Kun våpen i 9mm. eller større kaliber er tillatt i dynamisk skyting og faktor regnes ut ved å gange kulevekt (grains) med utgangshastighet (fps) og dele på 1000. Det finnes to faktor-klasser i dynamisk skyting: Minor og Major. Minstekravet for Minor er en faktor på 125, mens Major krever en faktor på 170 og i mange klasser også et minstekaliber på 10mm. (.40).

En blink i dynamisk skyting er delt inn i poengsoner. Om du skyter med minor eller major faktor påvirker også hvilke poeng du får. Under ser du den vanligste blinken innen dynamisk skyting med tilhørende poenggivning, nemlig classic target.

Skive
       A C D
   Minor: 5 3 1
   Major: 5 4 2
   

Utstyr

Dynamisk Skyting er en nokså utstyrskrevende sport, litt avhengig av hvilken klasse du velger å starte i. I tillegg til våpen trenger du:

Utstyret innen dynamisk skyting har etterhvert blitt svært spesialisert og det utvikles stadig nye produkter tilpasset sporten. Velger du å starte med skikkelig utstyr kommer fort utstyrskostnaden opp i betydelige beløp og da er ikke våpen og ekstra magasiner regnet med. Tar du med i betraktningen at det går med mye mer ammunisjon enn i andre former for skyting, både til trening og i konkurranser, blir fort dynamisk skyting en relativt dyr sport sammenliknet med mye annet. Men så er det og omtrent det morsomste du kan gjøre med klærne på!

Divisjoner

Dynamisk pistolskyting er delt inn i fem divisjoner, eller klasser om du vil: Open, Modified, Standard, Production og Revolver Standard. En detaljert oversikt over reglene for dem finner du på IPSCs hjemmesider, hvor kan du også laste ned den komplette regelboka for praktisk skyting. Vi velger å si noen generelle ord om de tre vanligste.

Open Division - Her finner du stort sett våpen med påmontert rødpunktsikte og kompensator og som er topptunet for maksimal presisjon og hurtighet. Vanligste kaliber i Open er .38 Super, og våpnene har en magasinkapasitet på over 20 skudd.

Pistol

Standard Division - Dette er den klassen som normalt har flest deltakere. I Standard er vanligste våpen single action pistoler i kaliber 9mm, .40S&W eller .45, for det meste kloner av Colt 1911 designet. Disse er som regel rene konkurransevåpen tunet for presisjon til det maksimale innenfor regelverket. Kompensatorer og rødpunktsikter er ikke tillatt i Standard og våpnet må ikke overstige visse maksimale mål. Vanlig magasinkapasitet på et Standard-våpen er rundt 18 skudd.

Pistol

Production Division - Er IPSCs nyeste divisjon og er den som har vært i sterkest vekst de siste årene. Production scores kun i minor, uavhengig av kaliber. Første skudd skal være double action med en avtrekksvekt på min. 2,27kg. I tillegg er praktisk talt ingen modifikasjoner på våpnet tillatt. Vanlige våpen i denne klassen er Glock 17 og CZ75.

Pistol

Dynamisk Rifle

Dynamisk skyting foregår også med rifle. Her er det flere divisjon for både halvautomatiske og bolt-action rifler. Aktivitetsnivået innen praktisk rifle er noe lavere enn for pistol, men det avholdes årlig flere stevner i Norge. Klassen det skytes mest i er Semi-Auto Open, altså halvautomatiske rifler med kikkertsikte og kompensator. Vanligste våpen er varianter av Colt AR-15 designet i kaliber 5,56x45mm. (.223 Remington).

Sivilpistol

Sivilpistol er en særnorsk skyteform hvor man benytter såkalte «lomme-pistoler». Det vil si pistoler og revolvere som er små og som må holde seg innenfor gitte maksimalmål. Sivilpistol er delt opp i 5 klasser: Sivilpistol 1, 2, 3, 4 og 5, delt etter kaliber og type våpen. Svilpistol følger stort sett vanlige praktiske prinsipper, men med noen forskjeller i stevne-konstruksjoner og poeng-beregninger.