Svelvik Sportsskyttere
Svelvik Sportsskyttere
Siste nyheter og informasjon

2021-09-22: Sikkerhetskurs starter 2. november kl 18:00. Kurssted er innebanen i Ebbestadhallen.

2021-07-06: Årsmøtereferat fra møte holdt digitalt den 30. mai 2021 ligger tilgjengelig for innloggede medlemmer.

2021-04-26: Skytebanen er åpen igjen for trening fra tirsdag 27. april.

Oppdatert informasjon om grasrotandelen:
svelviksportsskyttere.no/grasrot

Ikke registrert e-post eller mobil

Dette er de medlemmene som vi mangler e-post og/eller mobil på. Av personvernhensyn listes kun medlemsnummer. Du kan også registrere e-post og mobil her.

E-post Mobil
Avvikling av årsmøtet 2021

Til alle medlemmer!

2021 startet dessverre slik 2020 sluttet, med lock-down og null aktivitet. Dette har også påvirket klubben ved at det har vært "null" aktivitet, og etter hvert er også utebanen blitt stengt. Klubbens vedtektene sier at det skal avholdes årsmøte «i løpet av første kvartal». Men styret vurderte tidligere i år allikevel å utsette, for å se om det kunne bli lettelser mot sommeren, og dermed mulighet for å avholde et normalt årsmøte. Tanken var god, men NSF har nå gitt oss frist til 16.6. for å få avholdt årsmøtet.

Dere han lese mer om løsningen her: www.digitalearsmoter.no

Styret har derfor vurdert ulike løsninger for å kunne gjennomføre, og landet på å benytte OBOS sin plattform for digitale årsmøter. Løsningen er en gratis årsmøtemodul utviklet av OBOS for alle lag, foreninger etc. Løsningen gjør det slik at gjennomføringen av årsmøtet skjer over en hel uke. Da har medlemmer mulighet til å logge inn, lese dokumenter, diskutere med de man ønsker å diskutere med, før man stemmer helt anonymt på om man vil godkjenne eller ikke det som fremlegges. Det er kun administrator på vårt årsmøte som ser avstemmingen og som publiserer dette ved avsluttet stemmefrist. Medlemmene kan delta direkte fra mobilen eller fra en PC/Pad med bruk av nettleser. Vi mener dette er den enkleste plattformen for høyest mulig deltakelse, der alternativet er å arrangere med Teams eller tilsvarende.

Men for å få til dette trenger vi litt hjelp fra deg som medlem. For å kunne sende ut invitasjoner, og for at du skal kunne logge inn og delta, trenger vi medlemmenes mobilnummer. Siden vi også mangler epost på flere er det ikke bare å sende ut en epost, og vi kan heller ikke legge ut en oversikt over hvem av dere vi mangler på. Så da er eneste mulighet å oppfordre alle medlemmer til å sende oss sitt mobilnummer.

Send derfor ditt navn eller medlemsnummer, mobilnummer og e-postadresse til sekretaer@svelviksportsskyttere.no, slik at vi kan få oppdatert medlemslistene med nødvendig informasjon. Frist 30.4.2021.

Styret

Nyttig informasjon

Politidirektoratets våpenkompendium

Import av våpen for privatpersoner

Reise med våpen ut av Norge

Skal du ha med deg skytevåpen til et annet EØS-land, kan du søke om europeisk våpenpass. Skal du utenfor EØS, må du levere en erklæring til Tolletaten ved grensepassering/utreise. Les mer på Tollvesenets sider.

NSF Nasjonale pistolregler

  • Finfelt
  • Grovfelt
  • Revolverfelt
  • Militærfelt
  • Spesialpistol
  • Spesialrevolver
  • Magnum 1
  • Magnum 2
  • T 96