Feltskyting

Feltskyting
NSF nasjonalt program

Felt er den mest populære pistol-øvelsen i Norge. Hver vår springer mange hundre skyttere ut i skogen for ha det morsomt, sosialt og spennende. For i felt foregår skytingen og konkurransen ute i terrenget. Blinkene som er av varierende størrelse er plassert naturlig i terrenget med forskjellige avstander. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter.

En «feltløype» består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan hun vil fordele skuddene. Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng. Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere. For at alle skal kunne konkurrere på likefot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:

  1. GROV (7,62 til 9,65m)
  2. FIN (5,6mm)
  3. MILITÆR (9mm - 11,25mm) (Faktorkrav på 120)
  4. REVOLVER (9mm - 11,25mm)

I militærklassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet.

Utregning av faktor skjer etter formelen: Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor

Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle de 4 våpenklassene har sine særegenheter og utfordringer.

Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng.

Felt skytes i de fleste stillinger: Stående, knestående eller liggende, med begge hender, din beste hånd eller din dårligste hånd.

Spesialfelt er akkurat det samme som felt, men med litt andre typer våpen. Blant annet får du lov til å bruke magnumrevolvere og -pistoler i spesialfelt. Våpenklassene i spesialfelt er: spesialpistol, spesialrevolver, magnumfelt 1 og 2.