Styret

Styret i Svelvik Sportsskyttere for 2015

Navn Verv Telefon Epost
Sverre Henricks Styreleder 98291234  sveriksen@hotmail.com
Geir Aronsen Nestleder 41625430/94857072
Roar Strøm Revisor 90888815 roar.strom@gmail.com
Lillian Martinsen Kasserer
Espen Thommassen Sekretær 47968052 et@v110.no
Roald Lauritzen Bane- og vedlikeholdsleder 95805043 rolaurit@online.no
Mads Hilden NFPS oppmann 90685348 mads@brix-hilden.com
Johnny Knem Baneoppmann 33773021/48999430 johnnykn@online.no
Stein Erik Halvorsen Valgkomite 33773851/90685348 stein.erik.halvorsen@ebnett.no
Inge Lauritzen 1.Vara bane og felt 97089792 ingelaur70@gmail.com
Dag Kristiansen 2.Vara bane og felt 93263616 dag@aronsk.no
Annet:
Beate Halvorsen Admin hjemmeside admin@svelviksportsskyttere.no