Sakslisten til årsmøte 2014

ÅRSMØTE 2014

Avholdes i tennishallen på Ebbestad 16 januar kl 1800.

 Saksliste:

1.Godkjenne de stemme berettigede.

2.Godkjenne innkalling og sakliste.

3.Valg av ordstyrer.

4. Godkjenne styrets årsmelding.

Årsmeldingen er nå klar og kan lastes ned her: http://www.svelviksportsskyttere.no/downloads/Styrets_aarsmelding_2013.doc

 5. Godkjenne klubbens regnskap i revidert stand.

 6. Behandle innkomne forslag.

 7. Fastsette kontingent.

       – Medlem: 500,-

– Junior (tom. året man fyller 20): 200,-

– Honnør (fom. året man fyller 67): 200,-

– Støttemedlem : 300,-

– Tilslutning NSF: 285,-

Nye medlemmer som melder seg inn etter 30. juli betaler halv medlemskontingent for inneværende år.

 8. Vedta klubbens budsjett.

Forslag til budsjett vil bli delt ut på årsmøtet.

 9. Bestemme klubbens organisasjon, jf. § 15.

10. Valg.

Leder-Sverre Henricks

Sekretær-Espen thomassen

SFPS Oppmann-Mads hilden

Roald Lauritzen-Bane og vedlikeholdsleder

Dag Kristiansen-Vara bane og felt.

Inge Lauritzen-Vara bane vedlikehold

To representanter til idrettens kontaktutvalg

Representanter til ting (1)

 8.Utdeling av medaljer.

Sverre Henricks

Leder

Comments are closed.