Cup/klubbmesterskap stevner 2013

Klm+cup svelvik ssk.

Våren 2013

 

 

Dag             Måned                         Gren                   Kl                        Sted

Lørdag         23/2                              Vm fin                10:00         Ebbestadhallen.

Lørdag         23/3                              Standard             10:00         Ebbestadhallen.

Lørdag         6/4                       Hurt sp pist+rev          09:00         Juvebanen.

Lørdag         20/4                              Praktisk              kommer     Juvebanen UTSATT

Lørdag         11/5                     Felt fin-grov-sp pist    09:00         Juvebanen

Lørdag         25/5                    Hurtig Fin – Grov       09:00         Juvebanen

Lørdag        29/6                      Felt Rev-Mil- Sp-R    09:00         Juvebanen

Lørdag         10/8                    Hurtig Mil-Rev           09:00         Juvebanen

Lørdag         7/9                       Felt Mag1-Mag2         09:00         Juvebanen

Lørdag         28/9                    Nais                              10:00         Juvebanen Aronsløkka

 

Aron skytterklubb Drammen er velkommen til og arrangere sine klubbstevner i felt

sammen med Svelvik ssk disse datoene, Lørdager 11/5 – 29/6 og 7/9 – 2013.

 

Mvh

Styret.