Årsmeldingen fra styret for 2013

Styret for 2013 har bestått av:    

Sverre Henricks (leder)

Geir Aronsen (nestleder)

Lillian Martinsen (kasserer)

Espen Thomassen(Sekretær)

Stein Erik Halvorsen (oppmann NSF)

Johnny Knem(Styremedlem/Baneoppman)

Roald Lauritzen (Bane og vedlikeholdsleder)

Mads Hilden(NFPS-oppmann)

Inge Lauritzen(Varamann bane vedlikehold)

Dag Kristiansen(Vara bane og felt)

Roar Strøm(Revisor)

 

Styremøte

Styret har avholdt 4 styremøter i 2013.

 

Styret har spesielt arbeidet med:

Det ble vedtatt på årsmøtet i 2013 at vi skulle gå til innkjøp av svingskiveanlegg og ny konteiner vi skulle også utbedre banen litt. Dette har vi fått gjort med stor innsats fra klubbmedlemmer.

Det ble også skaffet tilveie en brukt kompressor som vi skulle bruke til svingskiveanlegget,men etter tyveri har vi ikke den mer.

Vi har brukt litt mer penger på utbedring av banen enn planlagt så i 2014 må vi følge en nøyere plan på pengebruken.

 

Hurum sportsskyttere prøver få til ett skyteanlegg på Hurum i Avgrunnsdalen,de har spurt oss om vi er interessert.Vi har sagt ja at det er vi, men det er ikke noe binding i det.

 

Praktisk Skyting (NFPS):

Det har ikke vært noe aktivitet på praktisk delen i 2013.

 

Stevner:

Det har blitt avholdt 16 klubbstevner i 2013.

 

 Nybegynnerkurs 2013:

Klubben holder også nybegynnerkurs i år,det er 9 kursdeltagere med i år, med Knut Wibe Lund og Sverre Henricks som instruktører.

 

Svelvik, 16.01.14

På vegne av styret,

Sverre Henricks

Comments are closed.