Årsmelding fra Styret 2012

STYRETS ÅRSMELDING – 2012

 

 

Styret for 2012 har bestått av:

Sverre Henricks (leder)

Geir Aronsen (nestleder)

Sverre Wang/Roar Strøm (kasserer)

Stein Erik Halvorsen (oppmann NSF)

Johnny Knem(Styremedlem/Baneoppman)

Roald Lauritzen (Styremedlem)

Jarle Pedersen (1.Varamann)

Mads Hilden(NFPS-oppmann)

Inge Lauritzen(2.Varamann til styret og vara for NSF oppmann)

Harald Gullheim(Varamann for baneoppmann)

 

Styremøte

Styret har avholdt 4 styremøter i 2012.

 

Styret har spesielt arbeidet med:

Info

Klubben har fått kjøpt inn to nye klubb pistoler,det har også blitt kjøpt inn ett nytt

Strømaggregat som årsmøte ga mandat til i fjord.

Vi har fått registrert klubben inn i Brønnøysundregistrene,og fått registrert oss inn i grasrotandelen.

Alexander Tangen har tatt på seg jobben som klassefører.

 

Juvebanen

Vi har hatt befaring med grunneier på Juvebanen med spørsmål om å fylle ut litt i skråningen

Ved siden av standplass,noe som var helt greit.Vi fikk også lov til å flytte jordvollen på den nedre banen lenger bakover.

Det har også blitt gjort dugnadsarbeid på banen og veien.

 

 

 

Praktisk Skyting (NFPS):

Det har ikke vært noe aktivitet på praktisk delen i 2012.

 

Stevner

Det har blitt avholdt 13 klubbstevner i 2012.

 

Nybegynnerkurs 2012

Klubben har avholdt et nybegynnerkurs i 2012, med Knut Wibe Lund og Sverre Henricks som instruktører.

 

 

 

Svelvik, 22.01.13

 

På vegne av styret,

Sverre Henricks